Úvodní stránka      Obsah

Troubsko od A po Zet

Říjen

Troubsko a Karel starší ze Žerotína

9. října 1636 zemřel v Přerově moravský šlechtic a politik Karel starší ze Žerotína, který byl velmi mimořádnou politickou a kulturní osobností českých zemí a zároveň nejvýznamnějším představitelem moravské zemské politiky. Vzdělaností a světovým rozhledem neměl mezi šlechtou sobě rovného. Vynikal charakterem, byl velkorysý, korektní, tolerantní, ohleduplný, mravně opravdový a upřímně zbožný.

Karel starší ze Žerotína koupil v roce 1609 Troubsko s tvrzí, patronátem kostela, poplužním dvorem, mlýnem, pivovarem a vším příslušenstvím (spolu s Ostopovicemi a Popůvkami) - za 24 000 moravských zlatých od Viléma Munky. Troubsko vlastní až do roku 1628. Své moravské statky - Rosice a Troubsko prodává Albrechtu z Valdštejna. 24. dubna 1628 potvrzuje troubským munkovské výsady v plném znění a odchází do slezské Vratislavi.

Od roku 1628 se stává majitelem troubského statku Albrecht z Valdštejna, ale vlastní ho jen do 31. března 1629. I přes tuto krátkou dobu je zapsán v troubské historii.
"Osvědčená chrabrost vložila Albrechtovi do rukou hodnost generála, pochybnost o jeho věrnosti mu ji však s hanbou odňala... Valdštejn bývá opěvován, jak pro neštěstí, které ho potkalo, tak pro svou statečnost, někomu se možná znelíbí kvůli podezření z věrolomnosti, jež se o něm šířilo, a bude jím pohrdat, nechť si však přečte výčet jeho ostatních činů, možná z něj vytěží lecjaké nevšední poučení" (G.G.Priorato). Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se narodil 14. září 1583 na tvzi v Heřmanicích, otci Vilémovi a matce Markétě, rozené Smiřické. Nebesa mu dala urozené rodiče a s nimi i vrozenou touhu po slávě. Český šlechtic a vojevůdce, od roku 1623 kníže, od r. 1625 vévoda Frýdlanstký, od r. 1627 kníže zaháňský, od r. 1628 vévoda meklenburský a kníže řím. něm. říše byl zavražděn 25. února 1634 v Chebu.

Vp