Úvodní stránka      Obsah

Troubsko od A po Zet

Stránky, v nichž bude pro zpestření veden seriál o naší obci, ve kterém budou zkráceně popsány skutečnosti z dob dávno minulých, i z těch mladších.

Dějiny obce
Naše obec v dávnověku
Stručná historie Troubska
Stručná historie Troubska (2. část)

Památky
Troubský zámek
Pomník na návsi v Troubsku
Drobná sakrální architektura v Troubsku - (část 1.)
Drobná sakrální architektura v Troubsku - (část 2.)
Troubský potok
Troubský hřbitov
Farní kostel Panny Marie Nanebevzetí v Troubsku

Osobnosti
Karel Starší ze Žerotína
Marie Cecílie ze Sekenberku

Život v obci
Znak obce Troubsko
Sokol a Orel v Troubsku (1911 - 1952)
Sokol a Orel v Troubsku - kulturní činnost
Zámecký pivovar se sladovnou v Troubsku - v období 16. až 19. století
Biograf aneb kino v troubské historii
Troubsko a železnice
Přehled starostů v obci Troubsko - část první (1850-1938)
Přehled starostů v obci Troubsko - část druhá (1938-1968)
Přehled starostů v obci Troubsko - část třetí (1971- 2006 až 2010)
Historie troubské školy - část první (1662-1936)
Historie troubské školy - část druhá (1947-2005)
Historie troubské školy - část třetí- Učitelé v Troubsku, jejich aktivita a zajímavosti