Úvodní stránka       Obsah

Troubsko od A po Zet

Červen 2009

Drobná sakrální architektura v Troubsku - část 1.

Uvnitř naší obce i ve volné krajině našeho katastru se při našich cestách setkáváme s památkami, které citlivě spoluvytváří náš domov. Jsou to kříže, Boží muka, kapličky, které jsou souhrnně nazývány drobnou sakrální architekturou. Tato malá architektonická dílka jsou postavena na významných místech, která lidem připomínala nějakou událost z minulosti, nebo jako upomínka na událost, která neměla být v budoucnu zapomenuta.

Boží muka je drobná stavba zpravidla ve tvaru sloupu nebo pilíře, bývá zděná se stříškou na svém vrcholu. (Z počátku bývala dřevěná, od 14. století kamenná.) Jsou symbolem sloupu, u kterého byl před smrtí ukřižováním bičován Kristus. U nich se často setkáváme se stromy, poskytující stín k odpočínku kolemjdoucím. Kříž je zobrazován v mnoha tvarech, velikostech a stylech. Je to dáno podle místa, dobou vzniku a dalšími okolnostmi.


TROUBSKÉ KŘÍŽE

Hlavní kříž na hřbitově u farního kostela (01)
Kříž pochází z roku 1927. Je to dar rodiny Milošicových a Kamenických. Je umístěn uprostřed horní části starého hřbitova.

Kamenný kříž před hlavním vchodem do kostela (Reg. 7-1060) (02)
Kříž pochází z roku 1884, posvěcen byl 12. 10. 1828. Kříž nechal postavit rychtář František Doležal na místě původního dřevěného kříže, který svým stářím zchátral a ve velmi špatném stavu tam stál od roku 1816. Kříž stojí před hlavním vchodem do kostela, po pravé straně těsně za branou od schodiště z ulice Lišky.

O tomto kříži se vypravuje, že rychtář měl jednoho dne sen o zemřelém faráři Kuchelmeistrovi, koláři Sobolovi a synovi mlynáře Molíka. Všechny tři uvedené viděl v kostele. Vsadil do loterie čísla domů, v nichž žili, a to 33-58-69 a všechna mu vyšla. Dostal vyplaceno 572 R. císařské měny ve stříbře a za to štěstí a Bohu ke cti a chvále dal postavit tento kříž nákladěm 281 R. 22 krejcarů, z čehož vyplatil 238 R. a 7 krejcarů, protože některé věci byly bezplatné. K udržování kříže se zavázaly reversem všechny obce farnosti. Za Troubsko podepsali purkmistr Petr Kučera (z č. 55), troubský rychtář Josef Brázda (z č. 35) a řeckovický rychtář František Doležal (z č. 47), Kříž byl vysvěcen za asistence tří kněží.

Kříž u hlavního schodiště do kostela (03)
Kříž pochází z roku 1883. Věnovala ho troubská společnost. Je umístěn na pravé straně schodiště vedoucího z ulice Lišky ke kostelu, což dokazuje jednak úctu troubské veřejnosti ke Kristu, jednak existenci staré cesty z centra obce do farního kostela podél původně tekoucího Troubského potoka.

Kříž na ulici Nové (04)
Také tento kříž věnovala troubská společnost v roce 1883. Je umístěn na ulici Nové, v těsné blízkosti posledního domu č. 51, prakticky na hranici katastrů Troubska a Bosonoh. Prakticky u něho končila polní cesta zvaná "Desátky", začínající u Boží muky za troubskou kaplí.

Kříž na ulici Národního odboje (05)
Pochází z roku 1912. Kříž věnovali manželé Jakub a Kristina Sobolovi a Marie Křejčí. Kříž má střední část s nikou pro sošku. Je umístěn na ulici Národního odboje před domem číslo 99.

Kříž u troubské kaple Všech svatých (06)
Kříž z roku 1882 věnoval František Kroupa z Troubska č. 33. Je umístěn na levé straně ve výklenku u sakristie, kam byl přeložen v roce  1965. Původně stál před kaplí na  prostranství před ní, později přímo po levé straně vchodu do kaple.

Kříž v Trpíně (starý název části obce) (07)
Pochází z roku 1944. Byl postaven na náklady farníků na místě starého, dřevěného. Je umístěn před domem č. 1 na ulici U lednice. (Križovatka s ulicí Zámeckou, rozcestí z Troubska do Střelic a Popůvek.)

Kříž na křižovatce Troubsko - Popůvky - Omice (08)
Není známo, ze kterého roku pochází. Kříž nechala postavit rodina Bartoňková z č. 2. Je dřevěný a stojí na rozcestí Troubsko-Popůvky-Omice směrem k Troubsku. Z důvodu špatného stavu byla v roce 1980 zhotovena nová, přesná kopie, avšak bez klekátka, které k němu přiléhalo. Kopii zhotovil Vilém Veleba, strojvedoucí z Troubska. Nový kříž byl postaven na své původní misto s laskavým přístupem správce Státního statku v Troubsku pana Ing. Václava Staňka.
Na hlavním sloupu kříže jsou ve dřevě znázorněny atributy umučení Krista. Tělo Kristovo je malováno na plechu. Bylo obnoveno Petrem Kamenickým z Troubska, později Pavlem Vašulínem. Vrchní část kříže je kryta plechovou stříškou.
Nátěr dřeva je červené barvy. Ta zůstala zachována, protože se od nepaměti až dodnes používá původní název tohoto místa "U červeného křížku".

Kříž u silnice vedoucí do Omic, tzv. Velebův (09)
Pochází z roku 1879. Ke cti a chvále Boží ho věnoval František Veleba se svou manželkou z Troubska č. 39. Kříž stojí na levé straně silnice do Omic v místě, kde ze silnice odbočovala polní cesta do lesa, tzv. Rožku. Vzdálenost od obce je asi 1500 metrů.
Kříž působí robustním dojmem. Tělo Kristovo (odlité z litiny) je značně velké, do střední části kamenného kříže je vložena pískovcová "kostka". Pod tělem Krista je na sloupu zobrazen reliéf Matky Boží.
Historie kříže se zdá být poněkud tajemná, neboť je patrné (?), že nápis na kříži byl později upravován. V soupisu všech křížů postavených na troubském katastru (kromě kříže u kostela) je tento kříž nejstarší.(Pokračování v červenci 2009)              Vp